Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 91 (0.003 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Bergman Hummel & Co"
[1] 2     Next    Last
[texts]Fullmakt - Filipsborgsarkivet
Herrarna Johan L och Carl Emanuel Bergman får en fullmakt av bolaget Bergman Hummel & Co att teckna deras namn under innevarande år 1877.
Keywords: kalix id 597; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; kalix avd f bergman hummel & co; carl emanuel bergman; manne bergman
Downloads: 2
[texts]Förvecklingar - Filipsborgsarkivet
Ernst Sällström skriver till AB Bergman Hummel & Co för att beklaga dom felaktga uppgifterna som handlar om transport av virke uppe i Pajalaområdet. Enligt Ernst S handlar det om att ett flertal av dom anlitade hästförarna inte erhållit ersättning från förra vintern. Emedan J A Bergman hävdade att dom erhållit varor av bolaget som inte är betalda.
Keywords: kalix id 602-605; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix e brev; kalix avsändare ernst sällström; kalix mottagare bergman hummel & co; bergman hummel & co; ernst sällström
Downloads: 34
[texts]Ekonomisk redovisning - Filipsborgsarkivet
Balansextrakt ur ekonomisk redovisning av Bergman Hummel & Co:s ekonomi som visar balanserade tillgångar ocj skulder på 1.654.614,14 kr.
Keywords: kalix id 668; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper; bergman hummel & co
Downloads: 4
[texts]Sågtimmertillgång 1878 - Grytnäsarkivet
AB Bergman Hummel & Co:s sågtimmertillgång 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper; sågtimmertillgång; bergman hummel & co
Downloads: 12
[texts]Tvist med Bergman Hummel & Co - Bergbom Svanberg & Co
Utdrag ur domboken från 1883-01-10: tvist mellan Bergbom Svanberg & Co och Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd f tvist med bergman hummel & co
Downloads: 92
[texts]Tvist med Bergman Hummel & Co - Bergbom Svanberg & Co
Utdrag ur domboken: tvist 1884-01-17 mellan Bergbom Svanberg & Co och Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd f tvist med bergman hummel & co
Downloads: 60
[texts]Plan för upplösningen av firman Bergman Hummel 1883 - Grytnäsarkivet
Plan för upplösningen av firman Bergman Hummel 24/11 1883
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a upplösning; bergman hummel & co
Downloads: 28
[texts]Plan för realisering av Bergman Hummel & co - Grytnäsarkivet
Plan för realisering av Bergman Hummel & co:s affärer
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a div ledningshandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 31
[texts]Bolagsordning - Grytnäsarkivet
Bolagsordning för Bergman, Hummel & co, 1873
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a bolagsordning; bergman, hummel & co
Downloads: 52
[texts]Tvist med Bergman Hummel & Co - Bergbom Svanberg & Co
Utdrag ur domboken från 1882-11-14: tvist mellan Bergbom Svanberg & Co och Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd f tvist med bergman hummel & co
Downloads: 50
[texts]Protokoll bolagsstämma 1883 - Grytnäsarkivet
Protokoll från bolagsstämma 1883 Bergman Hummel & co, ej slutgiltigt
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bergman hummel & co; bolagsstämma
Downloads: 52
[texts]Odaterat PM av J.A. Bergman - Grytnäsarkivet
Odaterat PM med förslag om ansvariga i verksamheten i Bergman Hummel & co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a div ledningshandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 36
[texts]Bolagsstämma 1876 - Grytnäsarkivet
Fullmakter o.dyl. från bolagsstämma i Bergman Hummel och co. sommaren 1876
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 37
[texts]Bolagsstämma 1885 - Grytnäsarkivet
Vissa handlingar och koncept från bolagsstämman 1885
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bolagsstämma; bergman hummel & co
Downloads: 36
[texts]Styrelseberättelse Bergman Hummel och co. 1894 - Grytnäsarkivet
En tryckt styrelse- och revisionsberättelse från Bergman Hummel och co 1894
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 28
[texts]Bolagsstämma 1884 - Grytnäsarkivet
Handlingar och koncept till 1884 års bolagsstämma i Bergman Hummel & co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bolagsstämma; bergman hummel & co
Downloads: 44
[texts]Tvist med Bergman Hummel & Co - Bergbom Svanberg & Co
Utdrag ur domboken från 1883-04-09: tvist mellan Bergbom Svanberg & Co och Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd f tvist med bergman hummel & co
Downloads: 63
[texts]Överenskommelser mellan bolagsmännen i Bergman Hummel & co - Filipsborgsarkivet
Ett antal interna överenskommelser mellan bolagsmännen i Bergman Hummel & co under perioden 1862-1879.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f bergman hummel & co
Downloads: 34
[texts]Bolagsstämma 1875 - Grytnäsarkivet
Anteckningar från bolagsstämma i Bergman Hummel och co. 1875
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 46
[texts]Aktieförteckning för AB Bergman Hummel & Co - Grytnäsarkivet
Johan August Bergmans aktieförteckning för sitt innehav i AB Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd d aktieförteckningar; bergman hummel & co
Downloads: 97
[texts]J.A. Bergmans motivering till upplösning - Grytnäsarkivet
J.A. Bergmans motivering för nödvändigheten till bolagsförhållandet reglerat
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a upplösning; upplösningen; bergman hummel & co
Downloads: 45
[texts]Bolagsstämma 1878 - Grytnäsarkivet
Anteckningar från bolagsstämma i Bergman Hummel och co. 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 31
[texts]Förvecklingar - Filipsborgsarkivet
Ernst och Johannes Sällström skriver till AB Bergman Hummel & Co för att reda ut sina affärer och skulder och fodringar som uppståt i samband med affären med Båtskärsnäs
Keywords: kalix id 606-607; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare bergman hummel & co; kalix avsändare ernst sällström; kalix avsändare johannes sällström; johannes sällström; ernst sällström; bergman hummel & co
Downloads: 32
[texts]Redovisningskommentarer - Filipsborgsarkivet
Ernst Sällström och Johannes Sällström skriver och pekar på oriktiga uppgifter i en ekonomisk redovisning för åren 1892 och 1893, som dom vill rätta till.
Keywords: kalix id 601; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare bergman hummel & co; bergman hummel & co; kalix avsändare ernst sällström; kalix avsändare johannes sällström
Downloads: 3
[texts]Gemensamma affärer - Filipsborgsarkivet
Carl Emanuel Bergman skriver till Båtskärsnäs AB och förklarar sig vara intresserade av förslaget om gemensamt skogsköp för undvikande av onödig konkurrens. Förslaget är framtaget av Herr Ernst Sällström vid Båtskärsnäs AB.
Keywords: kalix id 598-599; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f bergman hummel & co; båtskärsnäs ab; bergman hummel & co; carl emanuel bergman; kalix avd e brev; kalix avsändare carl emanuel bergman
Downloads: 31
[texts]Föreståndare i Björkfors - Filipsborgsarkivet
Manne skriver på uppdrag av mamma och berättar att hon har ett förslag till ny föreståndare på Björkfors lantbruk och hans namn är Herman Örtenblad från Elfsborgs län. Hon tycker att han är synnerligen lämplig för ändamålet med hänsyn till hans bakgrund och utbildning. Dessutom är han intresserad att flytta upp till norrland, varför en sådananstälning skulle vara synnerligen lämplig.
Keywords: kalix id 736-737; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 27
[texts]Framgång och problem - Filipsborgsarkivet
Manne berättar i brevet om hur positiv information från Dufva inkommit, vilket berör snickeriet i Luleå. Man har inlämnat en av Ekengren utställd växel och av Bergman Hummel & Co accepterad växel på 50.000 kronor och i dag fått pengar. Glad över att detta kunde genomföras då ekonomin i nuläget en tid varit ansträngd. Sista tiden har livet uppehållits genom ficklån av farbror Emil. Ekengren har däremot inte bistått med ett enda öre...
Keywords: kalix id 732; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 15
[texts]Brännvinsfrågan - Filipsborgsarkivet
Igår mottog vi brev från Hackzell i brännvinsfrågan. Åkerström ansåg det var bäst att jag lämnade orginalet till C.O. Berg och skicka pappa en kopia. "Morbror" Deutsch är fortfarande mycket orolig så det vore bra om pappa kunde sända några lugnade underrättelser till honom. Brevet undertecknat av "pappas tillgivne" Manne B
Keywords: kalix id 697; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 8
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Protokoll från vad dessa personer kommit överens om. Man kommer bl.a. överens om att inge timmer under 9 tum får köpas in. Endast i undantagsfall får 8 tums timmer förekomma. Dessutom beslutar man sig för att den låneaffär man har med företaget Lampa & Co skall regleras under detta år. Man vill också påverka genom sitt inflytanmde i Jämtösunds ångsåg så att de inte forcherar avverkningen av den omogna ungskogen samt att de inköpta skogshemmanen vid Hummelsträsk sparas så l...
Keywords: kalix id 640-644; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johannes sällström; david hummel; johan august bergman
Downloads: 42
[texts]Personupplysning - Filipsborgsarkivet
Denna Julius Jacobsson får här svar på frågan om Ad Törnqvists solidité. Svaret blir att. "han är förvaltare på egendom som tillhör Bergman (på Björkfors gods). Den rekvisiotion som han gjort skett på salubodens och verkets räkning. I övrigt får vi meddela att han till sin person och ställning i alla avseende är fullt pålitlig"-
Keywords: kalix id 824; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 4
[texts]Affärshändelser - Filipsborgsarkivet
Manne redogör lämnar kompletterande uppgifter om leveranser till en rad kunder
Keywords: kalix id 816; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 3
[texts]Affärsrapport och andra händelser - Filipsborgsarkivet
Dokumentet består av två brevkopior från Manne Bergman som i den ena skriver till Bäck och talar om att generalräkning är skickad därmot inte tillhörande brevförklaring, som kommer att skrivas i morgon. I den andra delen skriver han till Olle angående frågan om nyanställningen på Björkfors lantbruk. Med anledning av att man anser lönsamheten så svag att inte fler löntagare är möjligt...
Keywords: kalix id 800; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 3
[texts]Anställning i Björkfors - Filipsborgsarkivet
Manne tackar för brevet och berättar att Hermans resa upp till Björkfors troligen kommer att ske under juni månad. Exakt vad arbetsuppgifterna kommer att bli för Herman kan Manne dock inte uttala sig om.
Keywords: kalix id 809; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 3
[texts]Affärshändelser - Filipsborgsarkivet
Manne redogör för dom löpande affärshändelserna till Bäck.
Keywords: kalix id 810-811; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 17
[texts]Ekonomiska frågor - Filipsborgsarkivet
Tyvärr saknas en eller flera sidor från början och slutet räknat, vilket gör att det är svårt avgöra med säkerhet vem som skrivit brevet. Men av ämnet att döma så är det med stor sannolikhet Manne Bergman som skrivit brevet till den tidigare nämnda Bäck. Dom fortlöpande affärerna diskuteras samt andra ekonomiska frågor bl.a. om betalningar, försäkringsärenden och bokföringar mm...
Keywords: kalix id 806-808; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 28
[texts]Den bekymmersamma morbror Deutsch - Filipsborgsarkivet
Manne Bergman skriver till Bäck med anledning av den gamle morbror, Deutsch (fd. ledamot av riksbanksfullmäktige) som på ålderns dagar blivit alldeles överdrivet oroad av företagets framtida ekonomi. Han producerar idéer om hur illa det kommer att gå för alla, något som gör honom själv alldeles nedbruten av oro. Manne ger här instruktioner om att Bäck inte ska delge den gamle någon information om den ekonomiska situationen, endast sådant som framstår som positivt kan han få ta ...
Keywords: kalix id 785-786; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 37
[texts]Utlandsaffärer - Filipsborgsarkivet
Manne Bergman skriver till Bäck och går igenom aktuella affärshändelser.
Keywords: kalix id 783-784; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 38
[texts]Affärsrapport - Filipsborgsarkivet
Manne Bergman skriver till Bäck och redovisar situationen för pågående affärer.
Keywords: kalix id 790-794; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 28
[texts]Rättelseuppgifter - Filipsborgsarkivet
Manne bergman skriver till Bäck och påpekar en del felaktiga uppgifter som han skall rätta till för fakturorna till några företag.
Keywords: kalix id 771-772; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 41
[texts]Utlandsaffärer - Filipsborgsarkivet
Manne informerar löpande om dom pågående utlandsaffärerna.
Keywords: kalix id 717-718; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 35
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Manne berättar om att han har anmodat farbror Emil att besöka Boman för att få få de av David Hummel önskade upplysningarna om vem som skickat nedlåtande uppgifter till Utrikesdepartementet för att därigenom smutskasta John Bergmans ansökan om att erhålla titeln Engelsk Vicekonsul i Luleå. Bomans svar blev tyvärr att dokumentet som inkommit var anonymt och kunde därför inte utelämnas...
Keywords: kalix id 714-716; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 25
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Manne skriver till sin far och berättar om försäljningen av plank och hur växlar av olika valörer erhållits.
Keywords: kalix id 713; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 3
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Åkerstöm besöker tant Hummel innan han lämnar Stockhom. Enligt påstående från Seagraves skall ett dokument med förnedrande omdömen om John Bergman ha kommit till utrikesdepartementet, där han beskrivs som fullkomligt inkompetent att sköta engelska konsulatet i Luleå, Haparanda och Kalix. Boman påpekade att skriften synbarligen inlämnats av avund och att brevskrivaren är någon person från Bergman Hummel & Co:s eget kontor i Stockholm...
Keywords: kalix idd 695-696; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 46
[texts]Ekonomisk redovisning - Filipsborgsarkivet
Ekonomisk redovisning av J.A. Bergmans och Björkfors förlags ekonomier som visar balanserade tillgångar och skulder för J.A. Bergman på 1.274.393,75 kr. För Björkfors uppgår det till 810.053,66 kr.
Keywords: kalix id 669-673; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper; bergman hummel & co
Downloads: 34
[texts]Ekonomisk redovisning - Filipsborgsarkivet
Ekonomisk redovisning av Luleå ångsnickeriets ekonomi som visar balanserade tillgångar ocjh skulder på 3.132.530,23 kr. Bergman Humme & co
Keywords: kalix id 665-667; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper; bergman hummel & co
Downloads: 35
[texts]Ekonomisk redovisning - Filipsborg
Sammanställning av bolaget samlade tillgångar och skulder som balanseras vid ettt belopp av 4.409.927,34 kr. Bergman Hummel & co
Keywords: kalix id 657-662; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper; bergman hummel & co
Downloads: 33
[texts]Problem med utnämning - Filipsborgsarkivet
Manne meddelar John om att Engelska regeringen vill få mer information till utrikesministeriet, innan John kan bli Engelsk vicekonsul i Luleå distrikt.
Keywords: kalix id 719; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 3
[texts]Utlandsaffärerna - Filipsborgsarkivet
Manne berättar som vanligt om dom löpande affärerna med utlandet där man med stor framgång tjänar mycket pengar. Han återkommer ändå löpande till oron över morbror Deutsch allmänna mentala tillstånd. Han lägger sig i affärerna och drar slutsatser av öösryckt information som han tolkar som han vill, som oftast utmynnar i en domedagsprofetia. Till Manne berättar Ekengren att han har skrivit till Johan August och bett att inte längre sälja med förskott utan att han kunde hjälp...
Keywords: kalix id 724-727; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 23
[texts]Affärsrapport och jobb i Björkfors - Filipsborgsarkivet
Dokumentet består av två brevkopior från Manne Bergman som i den ena skriver till Bäck och talar om att generalräkning är skickad därmot inte tillhörande brevförklaring, som kommer att skrivas i morgon. I den andra delen skriver han till Olle angående frågan om nyanställningen på Björkfors lantbruk. Med anledning av att man anser lönsamheten så svag att inte fler löntagare är möjligt...
Keywords: kalix id 801; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 32
[texts]Ernst Sällström skall ut och åka - Filipsborgsarkivet
Ernst begär att återfå något han lånat till Manne Bergman för att ha med på sin resa, vilket han lovar återlämna vid återkomsten, om Manne så önskar
Keywords: kalix id 622; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avsändare ernst sällström; kalix mottagare bergman hummel & co
Downloads: 5
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts